آموزش ساخت مایکل جکسون در PES

درقسمت Face در edit player بازی :

Base:skin color(4) - skin type (7) - wrinkles(1) - facial build(-7) - jaw widht(2,0)-

cheekbone size(3) - ckeek size(-3) - face size(2) - face position(-7) -forehead(1)-

head size(-3,-4) - head depth(0)

Brows:eyebrow shape(4) - eyebrow thickness(1) - eyebrow type(1) - angle(-6)-

height(-5) - eyebrow spacing(-3) - brow length(1) - depth of forehead(0)-

darkness(4) - eyebrow color(black)

Eyes:eyes(6) - bottom eyelid(1) - eye shape(7) - eye size upper (-3)-

eye size lower(7) - eye width(7) - eye position (7,-4) - inner eye corner ht(5)-

eye corner ht(1) - depth(-2) - pupil size (-5,-3) - eye brightness(bright)-

lris color (black)

Ears:ears shape(0) - size(0,0)

Nose:nose depth(1,-2) - nose bridge size(-7,-2) - nose base (-5) - nose angle(3)-

nostril shape (2,-4) - nostril size (-7)

Mouth:mouth type (1) - mouth width(-1) - mouth position(-1) -

mouth depth(-2,3) - upper lip (-3,-3) - lower lip (0,1) - mouth shape (3)

Jaw:length (1) - width (3) - depth(5) - neck (0)

Facial hair: off

در قسمت hair style :

Hair style: medium   Hair type:wavy    Hair variation: 20   Hair color: black

در قسمت physique :

Heigth: 178     Weigth:60     Head size:(-3,-4)     Head depth:0

Physique:neck length(-2) - neck size(-7) - shoulder heigh(-2) -

shoulder width(-1) - chest measurement(-5) - waist size(-5) - arm size (-5)-

thigh size (-5) - calf size(-6) - leg length (4)

 

می توانید خوشحالی بعد از گل را نیز 91 و 104 قرار دهید.

 

******لطفا نظر فراموش نشود******

/ 3 نظر / 233 بازدید
ali

بسیار عالی امتحان کردم عالی بود

ali

سلام ببخشید سایت آشنایی ندارین که مانند شما بتوان چهره ساخت

Mohammad_260

سلام یعنی عاشقتم