برای این کار ابتدا باید با کلیدی که بازیکن عوض می کنید و R (منظور شک) فلش رو روی سر دروازه بان بیارید به این صورت که مثلا کلید LT (این کلید ممکن است برای شما فرق داشته باشد این همان کلیدی است که بازیکن عوض می کنید) رو نگه دارید و دو بار شک R را فشار دهید به این صورت فلش روی دروازه بان می آید و می توانید او را حرکت دهید البته باید توپ دست بازیکنان مقابل باشد .

((توجه توجه توجه: این کار یک مزیت مهم دارد که خودتون متوجه می شوید....))

 

حالا تا جایی که ممکن است دروازه بان را عقب و نزدیک خط دروازه ببرید و کلید شوت را نگه دارید....